رسول رضوی با قرار وثیقه به مرخصی آمد

روز شنبه ۱۹ تیرماه، رسول رضوی، فعال مدنی محبوس در زندان

Read more

دو روز تا اعدام مهدی پاک گفتار؛ تحصن دوماهه پدر و مادر در مقابل قوه قضائیه

مهدی پاک گفتار شهروند اهل ایلام با اتهامات مربوط به

Read more

بعد از هشت سال زندان، بی‌توجهی به درخواست احمد کریمی برای دادرسی مجدد

احمد کریمی، زندانی بند سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج، در هشتمین

Read more

مدیران مسئول خرداد و بهار در دادگاه مطبوعات

دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول روزنامه “بهار” و مدیر

Read more

یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهایی به پنج سال زندان محکوم شد

یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهایی ساکن شیراز، به پنج سال

Read more