منتخبی از تصاویر تظاهرات حکومتی امروز ۱۳ آبان ۱۳۹۵

این تصاویر به مراسم حکومتی ۱۳ آبان، موسوم به روز دانش‌آموز اختصاص دارد. این مراسم مصادف است با سال‌روز تسخیر سفارت آمریکا توسط «دانشجویان خط امام» و شروع گروگانی دیپلمات‌های آمریکایی 

 

۱۱

 

۱۳۹۵۰۸۱۳۱۴۱۹۲۷۹۸۲_photol

۱۳۹۵۰۸۱۳۱۴۱۹۳۷۱۰۸_photol

photo_2016-11-03_14-39-00000

photo_2016-11-03_14-39-0054654

photo_2016-11-03_15-11-33

photo_2016-11-03_15-11-40

photo_2016-11-03_15-11-43

photo_2016-11-03_15-11-55