فلج شدن نیمی از بدن سلیمان پیروتی، زندانی اهل سنت

سحبانیوز، سلیمان پیروتی، زندانی اهل سنت  در اثر عدم رسیدگیهای

Read more

بازداشت عالیه مطلب زاده در بند ۲۰۹ زندان اوین

سحبانیوز، همسر عالیه مطلب زاده، عکاس، روزنامه نگار و فعال

Read more

مخالفت با مرخصی و آزادی مشروط سهیل عربی

سحبانیوز، سهیل عربی زندانی عقیدتی با محکومیت هفت سال و

Read more

دادگاه تجدید نظر برای شکوفه آذرماسوله

سحبانیوز، زمان دادگاه تجدید نظر شکوفه آذرماسوله، فعال مدنی، یازدهم

Read more

مرگ خاموش همسرم؛ نامه گلرخ ایرایی به آرش صادقی و نهادهای بین المللی

سحبانیوز، گلرخ ابراهیمی ایرایی زندانی بند نسوان زندان اوین، نامه

Read more

عدم رسیدگی به شکایت مرتضی مرادپور

سحبانیوز، مسئولان ندامتگاه کرج ضمن مخالفت از انتقال به پزشکی

Read more

اعتصاب غذای فواد رضا زاده زندانی سنی‌مذهب زندان رجایی‌شهر کرج

سحبانیوز، فواد رضا زاده زندانی سنی‌مذهب زندان رجایی‌شهر کرج از

Read more

سی و ششمین روز از اعتصاب غذای آرش صادقی

سحبانیوز، طی روز دوشنبه هشتم آذرماه، آرش صادقی، زندانی سیاسی

Read more