فیلترنت ایرانی

فیلترنت ایرانی
طرحی از شاهرخ حیدری
منتشر شده در سایت رادیو فردا

fae1e912-4b35-4c78-8338-fb86207984bc_w987_s_s