ملکان؛ بازداشت دو فعال مدنی از سوی نیرو های امنیتی

سحبانیوز، روز یکشنبه ۲۸ آذرماه، مهدی کوخیان و کریم‌ چایچیان،

Read more

یورش نیروهای امنیتی به بند قرنطینه زندان قرچک و ضرب وشتم هواداران محمدعلی طاهری

سحبانیوز، روز یکشنبه ۲۸ آذرماه، نیروهای امنیتی با یورش به

Read more

سعید شیرزاد در سیزدهمین روز از اعتصاب غذا

سحبانیوز سعید شیرزاد، زندانی سیاسی که هم اکنون در سیزدهمین

Read more

فرزاد پورمرادی بار دیگر در هفتم دی ماه محاکمه می گردد

سحبانیوز، جلسه دادگاه فرزاد پورمرادی، فعال رسانه‌ای در کرمانشاه، برای

Read more

بی خبری از وضعیت صابر نادری پس از گذشت دو هفته از زمان بازداشت

سحبانیوز، علیرغم گذشت دو هفته از بازداشت صابر نادری در

Read more