بازداشت طاهره ریاحی، دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا

سحبانیوز، صبح امروز طاهره ریاحی دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا بازداشت شد.

به گزارش  ایلنا، صبح امروز طاهره ریاحی دبیر اجتماعی خبرگزاری برنا در منزلش بازداشت شد.

یک منبع آگاه با تایید خبر بازداشت وی گفت: اتهام وی تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.