ضرب وشتم ئاسو رستمی از سوی نیرو های حفاظت زندان

سحبانیوز، ئاسو رستمی به همراه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی

Read more

نگرانی وزارت امور خارجه‌ی آلمان از وخیم‌شدن وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا

سحبانیوز، وزارت امور خارجه‌ی آلمان از وخیم‌شدن وضعیت سلامتی زندانیان

Read more

خانواده حمید بابایی از ملاقات با وی در زندان رجایی شهر محروم شدند.

سحبانیوز، خانواده حمید بابایی برای ملاقات با وی به زندان

Read more

آرش صادقی؛ احتمال حمله قلبی و فوت، در شصت و ششمین روز از اعتصاب غذا

سحبانیوز، آرش صادقی، زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین، شب

Read more

مرتضی مرادپور به اعتصاب غذای خود پایان داد

سحبانیوز، مرتضی مرادپور زندانی سیاسی در زندان مرکزی تبریز در

Read more