اعدام هفت زندانی در زندان لنگرود قم

سحبانیوز، سپیده دم روز دوشنبه، ۷ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در «زندان لنگرود» قم به دار آویخته شدند. دستکم یکی از این زندانیان از دادرسی عادلانه برخودار نبوده است. مدارک مربوط به پرونده این زندانی در ادامه می آید.

ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ۲۵ بهمن ۹۵، حکم اعدام هفت زندانی با اتهامات مربط به مواد مخدر در زندان لنگرود قم اجرا شد.