بیت الله برزگر به دادگاه انقلاب تبریز احضار شد

سحبانیوز، بیت الله برزگر فعال ترک (آذری) ساکن شهر مشگین شهر برای رسیدگی به اتهام “عضویت در دستجات مخالف نظام” باید فروردین ماه سال آینده در محل دادگاه انقلاب شهر تبریز حاضر شود.

بیت الله برزگر فعال ترک (آذری) با احضاریه «شعبه دادگاه انقلاب» دادگستری شهرستان اهر، بایستی «جهت اخذ توضیح پیرامون اتهام انتسابی» مورخ ۲۳ فروردین ماه ۹۶ درشعبه سوم دادگاه انقلاب دادگستری تبریز حضور یابد.

«عضویت در دستجات مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» اتهام مطرح شده در این احضاریه است.

یک منبع نزدیک به آقای برزگر در این باره گفت: “بیت الله برزگر عضو گروه یا دستجاتی نیست و این اتهام کاملا ساختگی است.”

آقای برزگر چند سابقه بازداشت پیشین دارد از جمله در سال ۹۴ به دلیل شرکت در تظاهرات های موسوم به ۱۸ آبان مدتی را در زندان مشگین شهر به سر برده بود.