قطعی آب در زندان خورین ورامین و عدم دسترسی زندانیان به استحمام و آب آشامیدنی

سحبانیوز، طی هفته پیش آب زندان خورین ورامین قطع گشته

Read more

بازداشت چهار شهروند بهایی در اصفهان

سحبانیوز، روز دوشنبه ۷ فروردین ماه، چهار شهروند بهایی، از

Read more

کوروش زعیم: امنیت زندانیان در بند عمومی زندان اوین تأمین نمی‌شود

سحبانیوز، کوروش زعیم، زندانی سیاسی محبوس در بند هشت زندان

Read more

اعتصاب غذا جعفر اقدامی در زندان رجایی شهر

سحبانیوز، جعفر اقدامی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر، در

Read more

بازداشت دو تن از برگزارکنندگان مراسم نوروزی در سنندج از سوی نیروهای امنیتی

سحبانیوز، روز دوشنبه هفتم فروردین‌ماه، نیروهای امنیتی با مراجعه به

Read more

احضار سعید سنگر از سوی حفاظت اطلاعات زندان ارومیه

سحبانیوز، سعید سنگر، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، طی

Read more

وکیل سینا دهقان: پرونده موکلم در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد

سحبانیوز، مهدی شکیبا، وکیل تعیینی سینا دهقان، جوان ۲۱ ساله

Read more

علیرضا گلی پور؛ محروم از مرخصی پزشکی

سحبانیوز، علیرضا گلی پور زندانی بیمار در بند هفت زندان

Read more

با رضایت شاکی؛ حکم نابینا کردن دومین چشم مجتبی یساولی متوقف شد

سحبانیوز، با رضایت قربانی اسیدپاشی، ظرف واپسین ماه‌های سال گذشته،

Read more

بازگشت امید علیشناس به اوین با پایان مرخصی

سحبانیوز، روز گذشته امید علیشناس، فعال مدنی، با پایان مرخصی

Read more