انتقال دو زندانی در زندان ارومیه به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

سحبانیوز، صبح روز جاری دست‌کم دو زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مربوط به مواد مخدر جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند.

روز جاری ۱۳ اسفندماه دو زندانی از بند ۱۵ زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی انتقال یافتند.

هویت یکی از این زندانیان “عشقی” و دیگری “ناجی” احراز شده است.