“به مناسبت روز جهانی زن”

“به مناسبت روز جهانی زن”
زن ایرانی…!
کارتون: آتنا فرقدانی
برداشت شده از صفحه فیس بوک