نامه‌ به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در خصوص «تجاوز و شکنجه‌ی مسئولان»؛ افسانه بایزیدی را به انفرادی انتقال داد

سحبانیوز، افسانه بایزیدی، زندانی سیاسی و فعال دانشجویی، به علت

Read more

به جای مرخصی نوروزی، انتقال ۴ زندانی زن به سلولهای انفرادی بند ۲۴۱ اوین

سحبانیوز، طاهره ریاحی، معصومه ضیاء، مهسا رجعتی و مهرک کریم

Read more

بند ۳۵۰ زندان اوین؛ محرومیت هفت زندانی سیاسی از مرخصی نوروزی

سحبانیوز، اسماعیل عبدی، آرش صادقی، یوسف عمادی، حسن سی سختی،

Read more

ششمین نوروز عبدالفتاح سلطانی در اوین و محرومیت از حق مرخصی

سحبانیوز، عبدالفتاح سلطانی، وکیل محبوس در زندان اوین، برای ششمین

Read more

ممانعت از آزادی مشروط شهرام پورمنصوری علیرغم تأمین وثیقه

سحبانیوز، شهرام پورمنصوری، زندانی امنیتی محبوس در زندان رجایی شهر،

Read more

خودداری از درمان آرش صادقی به بهانه مفقود شدن پرونده‌های پزشکی این زندانی سیاسی

سحبانیوز، مسئولان زندان اوین به بهانه مفقود شدن پرونده‌های پزشکی

Read more

دومین هفته از اعتصاب غذای هنگامه شهیدی / محرومیت از حق تماس و ملاقات

سحبانیوز، هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از دو

Read more

تبدیل حکم ۷۴ ضربه شلاق به حکم اعدام، برای سینا دهقان به اتهام توهین به پیامبر اسلام

سحبانیوز، دیوان عالی کشور اوایل بهمن ماه ۱۳۹۵ حکم اعدام

Read more

علی شریعتی و سهیل عربی؛ دو زندانی محروم از مرخصی نوروزی

سحبانیوز، علی شریعتی و سهیل عربی، زندانیان محبوس در بند

Read more