مرخصی برای کوروش زعیم، زندانی جبهه ملی

سحبانیوز، روز شنبه پنجم فروردین‌ماه، کوروش زعیم، زندانی سیاسی، برای

Read more

بازجویی معصومه ضیاء در انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین

سحبانیوز، معصومه ضیاء از پنجم فروردین‌ماه سال جاری در سلول

Read more

انتقال هنگامه شهیدی به بهداری زندان اوین

سحبانیوز، هنگامه شهیدی، روز جاری در تماس تلفنی با خانواده،

Read more

پنج سال حبس تعزیری برای ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی

سحبانیوز، دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۵ سال زندان

Read more

نامه‌ به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در خصوص «تجاوز و شکنجه‌ی مسئولان»؛ افسانه بایزیدی را به انفرادی انتقال داد

سحبانیوز، افسانه بایزیدی، زندانی سیاسی و فعال دانشجویی، به علت

Read more

به جای مرخصی نوروزی، انتقال ۴ زندانی زن به سلولهای انفرادی بند ۲۴۱ اوین

سحبانیوز، طاهره ریاحی، معصومه ضیاء، مهسا رجعتی و مهرک کریم

Read more

بند ۳۵۰ زندان اوین؛ محرومیت هفت زندانی سیاسی از مرخصی نوروزی

سحبانیوز، اسماعیل عبدی، آرش صادقی، یوسف عمادی، حسن سی سختی،

Read more

ششمین نوروز عبدالفتاح سلطانی در اوین و محرومیت از حق مرخصی

سحبانیوز، عبدالفتاح سلطانی، وکیل محبوس در زندان اوین، برای ششمین

Read more

ممانعت از آزادی مشروط شهرام پورمنصوری علیرغم تأمین وثیقه

سحبانیوز، شهرام پورمنصوری، زندانی امنیتی محبوس در زندان رجایی شهر،

Read more

خودداری از درمان آرش صادقی به بهانه مفقود شدن پرونده‌های پزشکی این زندانی سیاسی

سحبانیوز، مسئولان زندان اوین به بهانه مفقود شدن پرونده‌های پزشکی

Read more