صدور ۵ سال حبس برای یک شهروند کورد

سحبانیوز، طی روزهای گذشتە دادگاه انقلاب ارومیە یک شهروند کورد

Read more

برگزارى جشن عید پاک در سالن دوازده زندان رجایى شهر

سحبانیوز، جمعى از زندانیان سیاسى زندان رجایى شهر، به مناسبت

Read more

مرگ تدریجی آرش صادقی به دلیل محرومیت های پزشکی

سحبانیوز، آرش صادقی کنشگر زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوین

Read more

انتقال ١۴ زندانی به انفرادی جهت اجرای حکم اعدام در زندان رجایی شهر

سحبانیوز، دستکم چهارده زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سلول

Read more

اعتصاب غذا زندانیان سیاسی رجایی شهر در سالگرد حمله به بند ۳۵۰

سحبانیوز، بهنام ابراهیم‌زاده، مهدی فراحی شاندیز و مهدی امیری، سه

Read more

ضرب و شتم مجید مقدم در بند هشت زندان اوین، توسط زندانیان خطرناک

سحبانیوز، مجید مقدم، زندانی سیاسی محبوس در بند هشت زندان

Read more