به زودی در ایران

سحبانیوز، «به زودی در ایران»
کارتون: مانا نیستانی
منتشر شده در ایران وایر