آن کار دیگر می‌کنند

سحبانیوز، آن کار دیگر می‌کنند
کارتون: مانا نیستانی
منشر شده در ایران‌وایر