پدری به خاطر گرفتن دیه، بچه‌اش را جلوی ماشین انداخت‎

سحبانیوز، «پدری به خاطر گرفتن دیه، بچه‌اش را جلوی ماشین انداخت‎»
کارتون: مانا نیستانی
منتشر شده در ایران وایر