بازداشت اسماعیل برزگری در تبریز

سحبانیوز، هفته گذشته، اسماعیل برزگری، فعال مدنی تبریزی، بازداشت شده

Read more

آزادی حسین دانشمند با قرار وثیقه

سحبانیوز، حسین دانشمند که از شهریور ماه سال جاری در

Read more

نوید خانجانی؛ به دلیل امنتاع از پوشیدن لباس زندان از اعزامش به پزشکی قانونی جلوگیری شد

سحبانیوز، نوید خانجانی، فعال حقوق بشر و شهروند بهایی، به

Read more

الهام فراهانی در بیمارستان بستری شد

سحبانیوز، هفته گذشته الهام فراهانی، زندانی بهایی بند نسوان زندان

Read more

نوشته‌یی از شاهین ذوقی تبار، زندانی سیاسی و محبوس در زندان گوهردشت کرج

سحبانیوز، سخنی با هم سن و سال هایم (دهه ۶۰)

Read more

آخرین وضعیت مرتضی مرادپور زندانی در اعتصاب غذا در زندان تبریز

سحبانیوز، مرتضی مرادپور زندانی سیاسی در زندان مرکزی تبریز در

Read more

انتقال مهدی فراحی شاندیز، از سلول انفرادی به بند زندانیان عادی

سحبانیوز، روز یکشنبه ۲۱ آذر ماه، مهدی فراحی شاندیز، زندانی

Read more

اکبر امینی از زندان اوین آزاد شد

سحبانیوز، اکبر امینی ارمکی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰

Read more

بهنام موسیوند ؛ در زندان مورد ضرب و شتم، قرار گرفت

سحبانیوز، بهنام موسیوند زندانی سیاسی بیمار در زندان رجایی شهر

Read more

پایان اعتصاب غذای فواد رضازاده در زندان رجایی شهر کرج

سحبانیوز، شب گذشته، درپی درخواست فعالان و علمای اهل سنت

Read more