لیلا حقیقت‌جو بعد از ۴۲ روز بازجویی آزاد شد

سحبانیوز، لیلا حقیقت‌جو، پژوهشگر و دانشجوی دکتری تاریخ هنر، شامگاه

Read more

شهناز اکملی با تودیع وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد

سحبانیوز، شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی (جان‌باخته عاشورای ۸۸)،

Read more

احتمال آزادی محمد علی طاهری در دادگاه پیش رو

سحبانیوز، وکیل محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه از احتمال آزادی موکلش

Read more

مهدی خزعلی آزاد شد

سحبانیوز، ترک همدانی وکیل مدافع مهدی خزعلی، از آزادی موکلش

Read more

مخالفت با مرخصی عبدالفتاح سلطانی

سحبانیوز، دستگاه قضایی با آزادی مشروط و مرخصی عبدالفتاح سلطانی،

Read more

نوید کامران به مرخصی اعزام شد

سحبانیوز، نوید کامران، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، عصر

Read more

محمد امین آگوشی از زندان تبریز به مرخصی آمد

سحبانیوز، محمدامین آگوشی، زندانی امنیتی محبوس در زندان مرکزی تبریز

Read more

محمد تدریسی شهروند بهایی با قرار وثیقه آزاد شد

سحبانیوز، محمد تدریسی شهروند بهایی ساکن یزد که پیشتر توسط

Read more

آزادی سجاد افروزیان با قرار وثیقه

سحبانیوز، سجاد افروزیان، فعال مدنی و شهروند ملکانی، با تودیع

Read more

اعزام محمدرضا احمدی به مرخصی درمانی

سحبانیوز، محمدرضا احمدی، زندانی سیاسی بند هشت اوین، به مرخصی

Read more