بهنام ایرانی پس از شش سال تحمل حبس از زندان آزاد شد

سحبانیوز، کشیش بهنام ایرانی زندانی مسیحی ندامتگاه مرکزی کرج پس

Read more

شیدا تایید به مرخصی سه روزه آمد

سحبانیوز، شیدا تایید شهروند بهایی زندانی از زندان بابل به

Read more

مرخصی استعلاجی برای احسان مازندرانی

سحبانیوز، آزادی موقت احسان مازندرانی و صدور مرخصی استعلاجی برای

Read more

هما هودفر: بازجوها در ایران تهدید کردند جنازه‌ا‌م را به کانادا می‌فرستند

سحبانیوز، هما هودفر، شهروند ایرانی کانادایی، در اولین مصاحبه تفصیلی

Read more

بهاره نوروزی شهروند بهایی در شیراز بازداشت شد

سحبانیوز، بهاره نوروزی شهروند بهایی ساکن شیراز ظهر امروز در

Read more

وکیل رهبر عرفان حلقه: قرار منع تعقیب برای محمد علی طاهری صادر شده

سحبانیوز، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری، رهبر “عرفان حلقه،

Read more

مهدی عظیمی و یاسر حمیدی شهرابی از زندان رجایی‌شهر آزاد شدند

سحبانیوز، مهدی عظیمی و یاسر حمیدی شهرابی دو زندانی عقیدتی

Read more

جعفر رستمی راد از زندان اوین آزاد شد

سحبانیوز، جعفر رستمی راد شهروند اردبیلی عصر امروز ۲۷ مرداد

Read more

ادامه حبس علیرضا رسولی در زندان مهاباد، علیرغم پایان دوران محکومیت

سحبانیوز، زندانی سیاسی علیرضا رسولی، علیرغم سپری کردن دوران محکومیت

Read more

شیدا تأیید، شهروند بهایی به مرخصی آمد

سحبانیوز، شیدا تأیید، شهروند بهایی زندانی، به مرخصی آمد به

Read more