گزارش نقض حقوق شهروندی بهائیان در سال ۱۳۹۵

سحبانیوز، گزارش زیر رویدادهای یکساله بهائیان در ایران می باشد

Read more

تراشیدن ریش و تحقیر یک زندانی سنی مذهب در زاهدان

سحبانیوز، ریش یک زندانی سنی مذهب که نمازهای یومیه زندانیان

Read more

بازداشت هشت شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران

، نیروهای امنیتی هشت شهروند بهایی را در شهرهای بندرعباس،

Read more

برگزارى جشن عید پاک در سالن دوازده زندان رجایى شهر

سحبانیوز، جمعى از زندانیان سیاسى زندان رجایى شهر، به مناسبت

Read more

وضعیت عبدالعزیز عظیمی قدیم، روحانی زندانی

سحبانیوز، عبدالعزیز عظیمی قدیم فعال آذری از حدود چهارماه پیش

Read more

عزیز سمندری از زندان رجایی شهر آزاد شد

سحبانیوز، عزیز سمندری، شهروند بهایی، از زندان رجایی شهر کرج

Read more

محمدصابر ملک‌رئیسی در انفرادی زندان اوین است

سحبانیوز، محمدصابر ملک‌رئیسی، زندانی سیاسی بلوچ، از بیستم فروردین ۹۵

Read more

انتقال مولوی فضل الرحمن کوهی به بازداشتگاه اطلاعات زاهدان

سحبانیوز، مولوی فضل الرحمن کوهی، امام جمعه پشامگ، از بازداشتگاه

Read more

محاکمه امین افشار نادری و هادی عسگری در دادگاه انقلاب

سحبانیوز، امین افشار نادری و هادی عسگری، دو نوکیش مسیحی

Read more

بازداشت مولوی عبدالرحمان کوهی به دلیل مخالفت با اعزام سنی‌های ایران به سوریه

سحبانیوز، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان به دلیل مخالفت با اعزام

Read more