برگزاری دادگاه تجدید نظر حجت نجفی کوه کمری، فعال عرفان حلقه

سحبانیوز، دادگاه تجدید نظر سید مرتضی حجت نجفی کوه کمری،

Read more

دادگاه امین افشار نادری، نوکیش مسیحی به تعویق افتاد

امین افشار نادری، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، روز

Read more

مصطفی دانشجو، وکیل دراویش گنابادی به دلایل مذهبی از دانشگاه اخراج شد

سحبانیوز، روز شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه، مصطفی دانشجو، وکیل دراویش گنابادی

Read more

آخرین وضعیت چهار شهروند بهایی در اصفهان و بندرعباس

سحبانیوز، آقایان سعید عظیمی و محسن مهرگانی دو شهروند بهایی

Read more

عبدالحمید معصومی تهرانی روحانی نواندیش، از کمپین یاران ایران حمایت کرد

سحبانیوز، عبدالحمید معصومی تهرانی یکی از روحانیون نواندیش و شناخته

Read more

اعتصاب غذای قاسم آبسته، زندانی سنی مذهب

سحبانیوز، قاسم آبسته زندانی سنی مذهب در زندان رجایی شهر

Read more

فرهاد اقبالی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد

سحبانیوز، فرهاد اقبالی زندانی بهایی محبوس در زندان رجایی شهر

Read more

برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات یاشار رضوانی، شهروند بهایی

سحبانیوز، امروز جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یاشار رضوانی، شهروند

Read more

دردنامه یک شهروند بهایی جانباز ۲۵%؛ ممانعت از ادامه تحصیل در آخرین ترم درسی

سحبانیوز، بهروز فرزندی شهروند بهایی که سابقه اسارت در زمان

Read more

برگزاری جلسه دادگاه نوکشیشان مسیحی

سحبانیوز، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات کشیش یوسف ندرخانی، محمدعلی

Read more