عبدالاحد جلیل‌زاده زندانی سیاسی، آزادی با پابند الکتریکی را رد کرد

سحبانیوز،  عبدالاحد جلیل‌زاده زندانی سیاسی، پیشنهاد ماموران برای آزادی با

Read more

بی اطلاعی از وضعیت فعال مدنی آسو رمضان زاده

سحبانیوز، آسو رمضان زاده فعال مدنی که اهل سقز می

Read more

تایید حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی

سحبانیوز، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم شش سال

Read more

وضعیت نا مشخص محمد نجفی در اداره اطلاعات شهر اراک

سحبانیوز، محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، همچنان

Read more

تهدید عبدالفتاح سلطانی به تبعید در زندان برازجان

سحبانیوز، بنا به گزارش دریافتی ، نماینده دادستان تهران خطاب

Read more

مرگ یک زندانی بیمار در زندان گوهردشت کرج

سحبانیوز، بر اساس خبر دریافتی روز سه‌شنبه ۲۰ مهرماه جواد

Read more

پیمان کوشک باغی به زندان رجایی‌شهر تبعید شدند

سحبانیوز،پیمان کوشک باغی زندانی بند ۸ زندان اوین به زندان

Read more

هفتمین روز اعتصاب غذا رسول رضوی در زندان تبریز

سحبانیوز، اعتصاب غذای رسول رضوی زندانی سیاسی زندان مرکزی تبریز

Read more

انتقال مهدی فراحی شاندیز به سالن ۱۲ رجایی شهر

سحبانیوز، مهدی فراحی شاندیز، زندانی سیاسی، روز یکشنبه ۱۸ مهرماه،

Read more

وضعیت نامساعد احمد رمضان کمال در زندان قزوین

سحبانیوز،احمدرمضان کمال، زندانی امنیتی، علیرغم وضعیت جسمی نامساعد و نیاز

Read more