بلاتکلیفی زرتشت احمدی راغب در زندان اوین

سحبانیوز، زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، فعال مدنی بیش از یک

Read more

محرومیت سهیل عربی از رسیدگی پزشکی در زندان اوین

سحبانیوز، سهیل عربی زندانی عقیدتی با محکومیت هفت سال و

Read more

خودداری جعفر اقدامی از ملاقات در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده

سحبانیوز، از اواسط ماه گذشته شاهین (جعفر) اقدامی زندانی سالن

Read more

ضرب وشتم ئاسو رستمی از سوی نیرو های حفاظت زندان

سحبانیوز، ئاسو رستمی به همراه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی

Read more

نگرانی وزارت امور خارجه‌ی آلمان از وخیم‌شدن وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا

سحبانیوز، وزارت امور خارجه‌ی آلمان از وخیم‌شدن وضعیت سلامتی زندانیان

Read more

خانواده حمید بابایی از ملاقات با وی در زندان رجایی شهر محروم شدند.

سحبانیوز، خانواده حمید بابایی برای ملاقات با وی به زندان

Read more

آرش صادقی؛ احتمال حمله قلبی و فوت، در شصت و ششمین روز از اعتصاب غذا

سحبانیوز، آرش صادقی، زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین، شب

Read more

مرتضی مرادپور به اعتصاب غذای خود پایان داد

سحبانیوز، مرتضی مرادپور زندانی سیاسی در زندان مرکزی تبریز در

Read more

وضعیت سعید شیرزاد در بیست و دومین روز اعتصاب

سحبانیوز، سعید شیرزاد در بیست و دومین روز از اعتصاب

Read more

دل نوشته امید شاهمرادی؛ سهم ما از حقوق شهروندی اشک است و آه، تبعیض و فساد و گردن کشی

سحبانیوز، امید شاهمرادی، زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین در

Read more