سی و چهار روز در اعتصاب غذا؛ گزارشی از وضعیت بحرانی رضا شهابی

سحبانیوز، رضا شهابی، فعال سرشناس کارگری ایران از سی و چهار

Read more

وضعیت نگران کننده زندانیان معترض رجایی شهر و درخواست همبندیان سابق برای پایان دادن به اعتصاب غذا

سحبانیوز، یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران

Read more

پایان اعتصاب غذای حمزه درویش پس از ۲۸ روز

سحبانیوز، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج پس

Read more

اتهامات جدید برای زندانی عقیدتی سهیل عربی همزمان با ادامه اعتصاب غذای او در زندان اوین

سحبانیوز، یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران

Read more

محمد مقیمی وکیل آفرین چیت‌ساز، روزنامه‌نگار زندانی، از اعتصاب غذای موکل خود خبر داد

سحبانیوز، محمد مقیمی، وکیل آفرین چیت ساز در مصاحبه با

Read more

آخرین وضعیت زندانیان سیاسی اعتصابی در رجایی شهر کرج

سحبانیوز، زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که

Read more

وضعیت سهیل عربی در دهمین روز اعتصاب غذا

سحبانیوز، سهیل عربی زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین در

Read more

وضعیت حمزه درویش در بیست و ششمین روز از اعتصاب غذا

سحبانیوز، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که

Read more

نوزدهمین روز از اعتصاب غذا حمزه درویش

سحبانیوز، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که

Read more

وکیل احسان مازندرانی: احسان مازندرانی اعتصاب غذا نکرده است

سحبانیوز، حسین تاج وکیل احسان مازندرانی با تکذیب اعتصاب غذای موکلش

Read more