پس از ۷۲ روز آرش صادقی با مرخصی گلرخ ایرایی به اعتصاب غذای خود پایان داد

سحبانیوز، لحظاتی پیش، گلرخ ایرایی، با قرار وثیقه پانصد میلیون

Read more

در پی اعتصاب غذا اسماعیل احمدی راغب؛ بیهوشی و انتقال به بهدار

سحبانیوز، اسماعیل احمدی راغب، فعال مدنی محبوس در بند چهار

Read more

وخامت حال حسن رستگاری در سی‌ و دومین روز از اعتصاب غذا

سحبانیوز، حسن رستگاری‌مجد، زندانی سیاسی، هم‌اکنون در سی‌ و دومین

Read more

آرش صادقی در شصت و نهمین روز اعتصاب غذا

سحبانیوز، آرش صادقی کنشگر مدنی زندانی در شصت و نهمین

Read more