عباس لسانی به دادگاه احضار شد

سحبانیوز، عباس لسانی، فعال مدنی، طی روز پنجشنبه ۱۳ آبان

Read more

بازداشت بهنام شیخی جهت اجرای حکم حبس

سحبانیوز، بهنام شیخی، فعال مدنی، جهت تحمل حکم شش ماه

Read more

فرهاد مقربی و رضوان الله عبدالهی آزاد شدند

سحبانیوز، فرهادمقربی و رضوان الله عبدالهی دو تن از شهروندان

Read more

تمدید اجاره خانه عیسی سحر خیز !!!

سحبانیوز،حکم سحر خیز به صورت “تریلر” تمدید میشود طبق گزارش

Read more

دادگاه برای راحله راحمی پور به ریاست قاضی صلواتی

سحبانیوز، روزگذشته ۱۲ آبان ماه، دادگاه راحله راحمی پور در

Read more

شریف باجور فعال حقوق حیوانات بازداشت شد

سحبانیوز، شریف باجور عضو هیت مدیره انجمن سبز چیا مریوان

Read more

اعتصاب غذای حسین علی‌محمدی در زندان مرکزی تبریز

سحبانیوز، حسین علی‌محمدی، فعال مدنی محبوس در زندان مرکزی تبریز،

Read more

نعمت الله بنگاله با تودیع وثیقه ۵۵۰ میلیون تومانی آزاد شد

سحبانیوز، نعمت الله بنگاله شهروند بهایی شیرازی با تودیع وثیقه

Read more

علی شریعتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد

سحبانیوز، علی شریعتی فعال سیاسی دیروز «درحال انجام کار اداری

Read more

آخرین وضعیت رسول رضوی در بیست و ششمین روز اعتصاب غذا

سحبانیوز، رسول رضوی، زندانی سیاسی آذربایجانی  امروز ۹ آبان ماه

Read more