گفت‌وگو با رها بحرینی / نهادهای بین‌المللی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در گذشته

سحبانیوز، رها بحرینی، حقوق‌دان و پژوهش‌گر بخش ایران در سازمان

Read more

گفتگو با سیروان منصوری فعال سیاسی و فعال حوزه پناهندگی

سحبانیوز، شاید بطور قطع و یقین  بتوان گفت بطور روزانه

Read more

گفت‌وگو با عبدالکریم لاهیجی، «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران»

سحبانیوز، در این گفتگو حقوق‌دان و مؤسس «جامعه‌ی دفاع از

Read more

گفت‌وگو با جعفر بهکیش؛ در شرایط نابرابر، درخواست بخشش از قربانیان، جنایت مجدد در حق آن‌ها است

سحبانیوز، جعفر بهکیش، روزنامه‌نگار در حوزه‌ی حقوق بشر و دادخواهی،

Read more

گفت‌وگو با لادن برومند؛ شرط تحقق عدالت انتقالی، مسئولیت‌پذیری کل جامعه است

سحبانیوز، لادن برومند در این گفتگو به چگونگی زمینه‌سازی برای

Read more

گفت‌وگو با هادی شریعتی، بسیاری از ناظران اعدام‌ها کودکان هستند؛

سحبانیوز، یک حقوقدان و فعال حوزه کودک اجبار به ازدواج

Read more

گفتگو با رضا ذوقی یکی از شاهدان کهریزک، از کهریزک تا مانیسا؛

رضا ذوقی جوانی پر شور ، اما سرخورده و لطمه

Read more

گفتگو با محمد مظفری هنرمند و فعال سیاسی

هنرمندی از طبقه پایین جامعه بچه جنوب شهر تهران که

Read more