حقوق زنان تبعیض جنسی و حقوق بشر در ایران

هدف این نوشته نخست مقایسه میان رویکرد کلی بین المللی

Read more

مجازات اعدام مرا در میان مردم اعدام نکن، مرا بر بالای دار نگاه نکن

هفته گذشته باز چهار مرد جوان به اتهام تجاوز به

Read more

بیانیه‌ی جامعه‌ی بهائیان ایران درباره‌ی قانون اساسی

سحبانیوز، مدتی‌کوتاه پس از انقلاب اسلامی در سال ۵۷، بازنویسی قانون

Read more

نقض حق مادری، فشار مضاعف بر زندانیان زن

در پاسخ به فشارهای مضاعف بر «مادران زندانی»، هشت نهاد

Read more

آیا حقوق بشر چیزی فراتر از قراردادهای حقوقی است؟

سحبانیوز، امروزه «حقوق بشر» به مجموعه اصولی اطلاق می‌شود که

Read more

من فقط دفنش کردم «یادداشت مریم حسین‌خواه از زندان قسمت چهارم»

سحبانیوز، مریم حسین‌خواه، روزنامه‌نگاری که سال ۱۳۸۶ به مدت ۴۵ روز به دلیل

Read more

فریاد زیر آب «یادداشت مریم حسین‌خواه از زندان قسمت سوم»

سحبانیوز، مریم حسین‌خواه، روزنامه‌نگاری که سال ۱۳۸۶ به مدت ۴۵ روز به دلیل فعالیت‌هایش

Read more

من سیاوش نیستم «یادداشت مریم حسین‌خواه از زندان قسمت دوم»

سحبانیوز، مریم حسین‌خواه، روزنامه‌نگاری که سال ۱۳۸۶ به مدت ۴۵ روز به دلیل

Read more

راحله دست‌هایش را در باغچه کاشت، سبز نشد «یادداشت مریم حسین‌خواه از زندان قسمت اول»

سحبانیوز، مریم حسین‌خواه، روزنامه‌نگاری که سال ۱۳۸۶ به مدت ۴۵ روز به دلیل

Read more

ایران سومین زندان روزنامه نگاران در سطح جهان

بیش از ٣۶سال است که ایران تحت حاکمیت رژیم مذهبی

Read more