انتقام جویی رئیس بهداری زندان اوین از آتنا دائمی

سحبانیوز، در عین فرافکنی و رفع مسئولیت سخنگوی قوه قضاییه

Read more

چهل و پنجمین روز اعتصاب غذایی آتنا دائمی

سحبانیوز، آتنا دائمی، زندانی محبوس در بند نسوان (زنان) زندان اوین، در

Read more

وخامت حال آتنا دائمی؛ سازمان عفو بین الملل خواستار رسیدگی پزشکی فوری شد

سحبانیوز، سازمان عفو بین الملل در بیانیه اقدام فوری خود

Read more

اعلام حمایت اسماعیل عبدی، آرش صادقی و یوسف عمادی، زندانیان سیاسی از اعتصاب غذای آتنا دائمی

سحبانیوز، اسماعیل عبدی، آرش صادقی و یوسف عمادی، زندانیان سیاسی

Read more

عفو بین الملل؛ آتنا دائمی، مدافع حقوق بشر همچنان در اعتصاب غذا

سحبانیوز، سازمان عفوبین الملل که مقر آن در لندن است با

Read more

نامه‌ مادر آتنا دائمی به گزارشگر ویژه سازمان ملل خانم عاصمه جهانگیر

سحبانیوز، نامه‌ی مادر ِ آتنا دائمی به گزارشگر ویژه سازمان

Read more

آرش صادقی به دلیل دست‌دادن با آتنا دائمی به دفتر حفاظت اطلاعات زندان احضار شد

سحبانیوز، طی هفته جاری مسئولان دفتر حفاظت اطلاعات زندان اوین

Read more

نامه سرگشاده آتنا دائمی / حاضرم بمیرم اما برده ظلم نباشم

سحبانیوز، آتنا دائمی مدافع حقوق بشر زندانی در زندان اوین

Read more

صدور قرار منع تعقیب برای پرونده‌ی شکایت آتنا دائمی از سپاه

سحبانیوز، دستگاه قضایی برای پرونده شکایت آتنا دائمی از سپاه

Read more

دلنوشته گلرخ ایرایی و آتنا دائمی برای فرزند شهناز اکملی

سحبانیوز، گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی، دو فعال مدنی

Read more