پایان اعتصاب غذای اسماعیل عبدی، معلم زندانی

سحبانیوز، اسماعیل عبدی، فعال صنفی که در اعتراض به عدم

Read more

درخواست فوری سازمان آموزش بین‌الملل برای آزادی اسماعیل عبدی

سحبانیوز، سازمان آموزش بین الملل از مقامات دولتی درخواست فوری

Read more

وضعیت وخیم اسماعیل عبدی در سیزدهمین روز اعتصاب غذا

سحبانیوز، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمین  که در اعتصاب غذا

Read more

وکیل اسماعیل عبدی: امیدوارم در بحبوحه دوران انتخابات او فراموش نشود

سحبانیوز، وکیل اسماعیل عبدی، فعال صنفی زندانی که از تاریخ

Read more

مرخصی اسماعیل عبدی و یوسف عمادی به دلیل حمایت از آرش صادقی لغو شده است

سحبانیوز، اسماعیل عبدی، فعال صنفی، و یوسف عمادی، هنرمند محبوس

Read more

بند ۳۵۰ زندان اوین؛ محرومیت هفت زندانی سیاسی از مرخصی نوروزی

سحبانیوز، اسماعیل عبدی، آرش صادقی، یوسف عمادی، حسن سی سختی،

Read more

اسماعیل عبدی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد

سحبانیوز، اسماعیل عبدی، فعال صنفی که پیش‌تر در بند هشت

Read more

انتقال اسماعیل عبدی به بند هشت زندان اوین

سحبانیوز، روز شنبه ۲۲ آبان ماه، اسماعیل عبدی، عضو هیات

Read more