نامه سرگشاده آتنا دائمی در رابطه با وضعیت محمد نظری / تصور کنید ۸۷۶۰ روز زندگیتان در زندان بوده است.

سحبانیوز، آتنا دائمی کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین طی نامه

Read more

آخرین وضعیت علیرضا گلی‌پور، زندانی اعتصاب غذایی

سحبانیوز، وکیل مدافع علیرضا گلی پور، زندانی امنیتی محبوس در

Read more

اعمال تجمیع احکام و کاهش حبس برای علیرضا گلی‌پور

سحبانیوز، وکیل مدافع علیرضا گلی پور، زندانی امنیتی محبوس در

Read more

نامه سرگشاده علیرضا گلی‌پور؛ اعتصابم بخاطر درد نا عدالتی در پرونده غذایی و اجحاف به خودم نیست!

سحبانیوز، علیرضا گلی پور، زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین

Read more

وضعیت علیرضا گلی‌پور در هجدهمین روز اعتصاب

سحبانیوز، علیرضا گلی پور، زندانی امنیتی علیرغم خونریزی دستگاه گوارشی

Read more

پس از ۱۳ روز؛ علیرضا گلی‌پور همچنان در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می برد

سحبانیوز، علیرضا گلی پور، زندانی امنیتی پس از گذشت ۱۳

Read more

عفو بین الملل خواستار اقدام فوری برای نجات جان محمد نظری، زندانی اعتصابی شد

سحبانیوز، سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن

Read more

اعتصاب غذای اعتراضی، علیرضا گلی‌پور از ۸ روز پیش

سحبانیوز، وکیل علیرضا گلی پور، زندانی امنیتی با تایید اعتصاب

Read more

نامه دردآور محمد نظری؛ من بی‌کس‌ترین زندانی این شهرم

سحبانیوز، محمد نظری، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر در

Read more

احسان مازندرانی در اعتصاب غذا به سر می برد

سحبانیوز، حسین تاج وکیل احسان مازندرانی روزنامه نگار زندانی، از اعتصاب

Read more