اقدام به خودکشی یک زندانی در زندان سراوان

سحبانیوز، یک زندانی به علت “فشار ها و نادیده گرفته

Read more

خودکشی مامور زندان قزل‌حصار پس از کشف مواد از او

سحبانیوز، یکی از ماموران زندان قزل‌حصار کرج در پی تلاش

Read more

خودکشی و خودزنی در زندان رجایی شهر

سحبانیوز، نوید یغمایی و امیر نعمتی، دو زندانی در زندان

Read more

خودکشی مهدیس میرقوامی پس از آزادی از بازداشتگاه اطلاعات در کرمانشاه

سحبانیوز، مهدیس میرقوامی، شهروند کرمانشاهی، یک روز پس از آزادی

Read more