نزار زاکا پس از تایید حکم ۱۰ سال زندان؛ «به ایران سفر نکنید، جای امنی نیست؛ قربانی عدم وجود حکومت قانون هستم»

سحبانیوز، وکیل آمریکایی نزار زکا، شهروند لبنانی و مقیم آمریکا

Read more

صدور حکم ۳سال زندان برای، طاهر قادرزاده از معلمان فعال سقز

سحبانیوز، دادگاه تجدید نظر، طاهر قادرزاده از معلمان سقز و

Read more

تأیید حکم یازده سال حبس ناصر دودکانی

سحبانیوز، حکم یازده سال حبس تعزیری برای یک شهروند ساکن

Read more

۴۰ سال حبس و ۱۵۵میلیون جریمه برای دو زندانی سیاسی بلوچ

سحبانیوز، دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان دو زندانی

Read more

آغاز اعتصاب غذای سیامک میرزایی در زندان اوین

سحبانیوز، سیامک میرزایی فعال آذری در اعتراض به کارشکنی‌های مکرر

Read more

برگزاری دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی و تداوم اعتصاب غذای آتنا

سحبانیوز، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در

Read more

تعویق مجدد جلسه دادرسی سیامک میرزایی در دادگاه تجدید نظر

سحبانیوز، برای دومین بار، دادگاه تجدید نظر سیامک میرزایی فعال

Read more

پنج سال حبس تعزیری برای ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی

سحبانیوز، دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۵ سال زندان

Read more