محرومیت رضا شهابی از درمان مناسب و «بی‌خبری نگران‌کننده» از وضعیت چهار زندانی سیاسی در رجایی‌شهر

سحبانیوز، منابع مطلع به کمپین گفتند مسئولان قضایی بر خلاف

Read more

نامه پنج سندیکای فرانسه به مکرون: برای حفظ جان رضا شهابی اقدام کنید

سحبانیوز، رضا شهابی، عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و

Read more

بیش از یکصد فعال مدنی صدور حکم شلاق برای شاپور احسانی راد و تحمیل اعتصاب غذا به رضا شهابی را محکوم کردند

سحبانیوز، جمعی از کارگران و معلمان طی بیانیه ای ضمن

Read more

بازگشت رضا شهابی به زندان رجایی شهر

سحبانیوز، رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد

Read more

نامه‌ای اتحادیه‌های کارگری به علی خامنه‌ای در مورد وضعیت رضا شهابی

سحبانیوز، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای به علی خامنه‌ای

Read more

بازگشت رضا شهابی به زندان

سحبانیوز، ریحانه انصاری نژاد، یکی از وثیقه گذاران رضا شهابی،

Read more

اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد در رابطه با فراخوانده شدن رضا شهابی

سحبانیوز، رضا شهابی عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد

Read more