محرومیت رضا شهابی از درمان مناسب و «بی‌خبری نگران‌کننده» از وضعیت چهار زندانی سیاسی در رجایی‌شهر

سحبانیوز، منابع مطلع به کمپین گفتند مسئولان قضایی بر خلاف

Read more

وضعیت حسن رستگاری در پی محکومیت های جدید

سحبانیوز، حسن رستگاری مجد، شهروند ترکیه‌ای ایرانی تبار و زندانی

Read more

علی شریعتی زندانی سیاسی، ممنوع‌ مُلاقات شد

سحبانیوز، علی شریعتی، زندانی محبوس در بند ۸ زندان اوین

Read more

بی خبری از وضعیت زندانیان سنی مذهب در زندان رجایی شهر

سحبانیوز، پس از انتقال بیش از ۵۰ زندانی سیاسی زندان

Read more

برگزاری جلسه دادگاه سجاد گل‌محمدی فعال مدنی

سحبانیوز، جلسه دادگاه سجاد گل محمدی فعال مدنی و زندانی

Read more

مسئولین زندان اردبیل یک زندانی را برای ساعتها به میله پرچم زنجیر کردند

سحبانیوز، یک زندانی در زندان مرکزی اردبیل به هدف تنبیه

Read more

حمله گارد به زندانیان زندان رجایی شهر و شعارهای مرگ بر دیکتاتور زندانیان

سحبانیوز، بر اساس گزارشهای رسیده از زندان رجایی شهر کرج؛

Read more

انتقال محمد صابر ملک‌ رئیسی به زندان اردبیل

سحبانیوز، محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ که هشتمین

Read more

وضعیت مهدی فراحی شاندیز در زندان مرکزی کرج

سحبانیوز، مهدی فراحی شاندیز، زندانی سیاسی هم‌اکنون در زندان مرکزی

Read more

برگزاری آخرین جلسه دادگاه محمدعلی طاهری

سحبانیوز، آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدعلی طاهری که بیش

Read more