چهاردهمین روز اعتصاب غذای حمزه درویش، زندانی سنی مذهب

سحبانیوز، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که

Read more

۵۵ روز اعتصاب غذا در بیست و چهارمین سال حبس محمد نظری

سحبانیوز، محمد نظری، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر

Read more

تداوم بازداشت واله زمانی و بهنام ابراهیم زاده

سحبانیوز، تعدادی از کنشگران مدنی که ۲۲ شهریورماه در حمایت

Read more

برگزاری مجدد دادگاه برای سه زندانی سنی مذهب بعد از ۸ سال

سحبانیوز، انور خضری، کامران شیخه و خسرو بشارت سه زندانی

Read more

آزادی کمال کاشانی و فرهمند ثنائی، شهروندان بهایی پس از ۵ سال

سحبانیوز، کمال کاشانی و فرهمند ثنایی، دو تن از شهروندان

Read more

نهمین روز اعتصاب غذای حمزه درویش زندانی سنی مذهب

سحبانیوز، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که

Read more

مضروب شدن یک زندانی توسط کادر زندان

سحبانیوز، یک زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که

Read more

نامه رضا اکبری منفرد به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران

سحبانیوز، رضا اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی

Read more

زندانیان سیاسی- عقیدتی رجایی شهر اعتصاب غذای خود را به روزه سیاسی تبدیل کردند

سحبانیوز، زندانیان سیاسی- عقیدتی رجایی شهر کرج که در اعتراض

Read more

بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان مقابل زندان رجایی شهر کرج

سحبانیوز، در حالی که وضعیت زندانیان معترض در سالن ۱۰

Read more