حمله گارد به زندانیان زندان رجایی شهر و شعارهای مرگ بر دیکتاتور زندانیان

سحبانیوز، بر اساس گزارشهای رسیده از زندان رجایی شهر کرج؛

Read more

محرومیت سعید شیرزاد از دیدار با خانواده

سحبانیوز، در حالیکه اعضای خانواده سعید شیرزاد، زندانی سیاسی محبوس

Read more

آخرین امید برای نجات جان یک زندانی

سحبانیوز، سعید شیرزاد فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی زندان

Read more

سومین خودکشی در زندانهای کرج طی یک هفته اخیر

سحبانیوز، حسین رنجبر که سیزدهمین سال زندان خود را تحت

Read more

کارشکنی در آزادی نوید خانجانی

سحبانیوز، پس از تحمل ۵ سال زندان، در حالی که روز

Read more

سعید شیرزاد در آغاز چهارمین سال حبس

سحبانیوز، سعید شیرزاد زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که دوازدهم

Read more

بیست و چهارمین سال حبس محمدنظری

سحبانیوز، محمد نظری، زندانی سیاسی و بیمار محبوس در زندان

Read more

بهنام موسیوند با پایان محکومیت از زندان آزاد شد

سحبانیوز، بهنام موسیوند زندانی سیاسی محبوس در سالن ۱۲ زندان

Read more

تبعید مجید اسدی، پیام شکیبا و محمد بنازاده امیرخیزی از زندان اوین به رجایی شهر

سحبانیوز، مجید اسدی، پیام شکیبا و محمد بنازاده امیرخیزی علیرغم

Read more

قاسم آبسته کاهش وزن شدید در چهاردهمین روز اعتصاب غذا

سحبانیوز، قاسم آبسته، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج بیش

Read more