وضعیت نگران کننده زندانیان معترض رجایی شهر و درخواست همبندیان سابق برای پایان دادن به اعتصاب غذا

سحبانیوز، علیرغم گذشت حدود چهل روز از اعتصاب غذای تعدادی

Read more

سی و چهار روز در اعتصاب غذا؛ گزارشی از وضعیت بحرانی رضا شهابی

سحبانیوز، رضا شهابی، فعال سرشناس کارگری ایران از سی و چهار

Read more

وضعیت نگران کننده زندانیان معترض رجایی شهر و درخواست همبندیان سابق برای پایان دادن به اعتصاب غذا

سحبانیوز، یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران

Read more

نامه آرش صادقی در رابطه با بحران در زندان رجایی شهر؛ مشعل آزادی و خرد بهایی دارد

سحبانیوز، جمعی از زندانیان سیاسی و امنیتی زندان رجایی شهر

Read more

آخرین وضعیت زندانیان سیاسی معترض در زندان رجایی شهر کرج

سحبانیوز، زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که

Read more

نامه تعدادی از زندانیان سیاسی به سران قوا؛ نسبت به اصلاح مدیریت زندان‌ها اقدام کنید

سحبانیوز، جمعی از زندانیان سیاسی سابق زندان رجایی شهر در

Read more

نهمین روز اعتصاب غذای حمزه درویش، زندانی بیمار

سحبانیوز، حمزه درویش، زندانی ۲۴ ساله سنی مذهب در زندان

Read more

اعدام دست کم ٧ زندانی در زندان رجایی شهر کرج

سحبانیوز، از مجموع حدود ۱۱ زندانی که طی روزهای دوشنبه

Read more

بازگشت رضا شهابی به زندان رجایی شهر

سحبانیوز، رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد

Read more

بی خبری از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر

سحبانیوز، خانواده‌های زندانیان سیاسی عقیدتی سالن ۱۲ که به اجبار

Read more