محکومیت و اعدام سه زندانی در تهران، ارومیه و اردبیل

سحبانیوز، یک زندانی با اتهام “قتل” در زندان مرکزی ارومیه

Read more

وضعیت حسن رستگاری در پی محکومیت های جدید

سحبانیوز، حسن رستگاری مجد، شهروند ترکیه‌ای ایرانی تبار و زندانی

Read more

انتقال ٣ زندانی جهت اجرای حکم اعدام در زندان مرکزی ارومیه به سلول انفرادی

سحبانیوز، دست کم ٣ زندانی از محکومان جرایم “موادمخدر”، در

Read more

آزادی بهمن دلایی میلان بعد از ۱۱ سال حبس

سحبانیوز، بهمن دلایی میلان بعد از ۱۱ سال حبس از

Read more

وضعیت عثمان مصطفی پور در بیست و هفتمین سال حبس

سحبانیوز، عثمان مصطفی پور زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه

Read more

انتقال ۴ زندانی در زندان ارومیه برای اجرای حکم اعدام

سحبانیوز، چهار زندانی از محکومان جرایم مواد مخدر در زندان ارومیه

Read more

اعزام سامان نسیم، زندانی محکوم به اعدام به پزشکی قانونی

سحبانیوز، سامان نسیم، کودک مجرم محکوم به اعدام در زندان

Read more

تهدید دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه، به سندسازی

سحبانیوز، در پی تداوم فشار و اذیت و آزار زندانیان

Read more

ضبط دست نوشته های سعید سنگر در زندان ارومیه

سحبانیوز، نیروهای گارد ویژه زندان با مراجعه به بند زندانیان

Read more

انتقال چهار زندانی در زندان مرکزی ارومیه به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

سحبانیوز، در زندان مرکزی ارومیه چهار زندانی با اتهامات مربوط

Read more