عدم رسیدگی پزشکی به زندانی بیمار علیرغم سکته ناقص

سحبانیوز، مسئولین زندان مرکزی زاهدان علیرغم گذشت ۱۳روز از “سکته

Read more

دریافت پول برای ملاقات شرعی در زندان زاهدان

سحبانیوز، یکی از مسئولان زندان مرکزی زاهدان برای ملاقات شرعی

Read more

یورش نیروهای ضد شورش به زندان مرکزی زاهدان و صدای تیراندازی از داخل زندان

سحبانیوز، گارد ویژه و نیروهای ضد شورش به زندان مرکزی

Read more

وضعیت حاد یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان

سحبانیوز، وضعیت جسمی زندانی مصطفی آزادی از محکومین به اعدام

Read more