دریافت پول برای ملاقات شرعی در زندان زاهدان

سحبانیوز، یکی از مسئولان زندان مرکزی زاهدان برای ملاقات شرعی

Read more

یورش نیروهای ضد شورش به زندان مرکزی زاهدان و صدای تیراندازی از داخل زندان

سحبانیوز، گارد ویژه و نیروهای ضد شورش به زندان مرکزی

Read more

وضعیت حاد یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان

سحبانیوز، وضعیت جسمی زندانی مصطفی آزادی از محکومین به اعدام

Read more