برادر علیرضا رجایی: اگر به موقع درمان می‌شد نیاز به برداشتن نیمی از صورت نبود

سحبانیوز، غلامرضا رجایی، برادر علیرضا رجایی، با اشاره به پیدایش

Read more

دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران: «غفلت صورت گرفته در خصوص علیرضا رجایی مصداق نقض شدید حقوق بشر است»

سحبانیوز، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران «غفلت» از درمان علیرضا رجایی در

Read more