بازداشت یک فعال مدنی در مهاباد توسط نیروهای امنیتی

سحبانیوز، نیروهای امنیتی به تجمع جمعی از شهروندان مهابادی در

Read more

احضار فرهاد سلمانپور ظهیر به دادسرای اوین

سحبانیوز، فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی که به تازگی از

Read more

ارسال حکم شیما بابایی به اجرای احکام اوین

سحبانیوز، شیما بابایی به دادسرای اوین مراجعه کرده و مطلع

Read more

احضار سعید محمدی فعال مدنی آذری، به دادگاه انقلاب

سحبانیوز، سعید محمدی فعال مدنی، اهل شهرستان کلیبر طی احضاریه‌ای

Read more

زرتشت احمدی راغب به نه ماه حبس محکوم شد.

سحبانیوز، زرتشت احمدی راغب در مراجعه به شعبه اول دادگاه

Read more

رضا اکوانیان، فعال مدنی به دادسرای اوین احضار شد

سحبانیوز، رضا اکوانیان، شاعر و فعال مدنی با شکایت اطلاعات

Read more

احضار عباس لسانی به دادگاه انقلاب اهر

سحبانیوز، عباس لسانی، فعال مدنی ساکن اردبیل، از سوی دادگاه

Read more

بازگشت امید علیشناس به اوین با پایان مرخصی

سحبانیوز، روز گذشته امید علیشناس، فعال مدنی، با پایان مرخصی

Read more

قرار بازداشت فرهاد سلیمانپور ظهیر تمدید شده است

سحبانیوز، دستگاه قضایی قرار بازداشت فرهاد سلیمانپور ظهیر، فعال مدنی

Read more

زرتشت احمدی راغب به دادگاه انقلاب شهریار احضار شد

سحبانیوز، زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، فعال مدنی که اواخر آبان

Read more