آزادی سه بازداشتی در سنندج، ارومیه و کرمانشاه

سحبانیوز، یک روزنامه‌نگار در سنندج یک روز بعد از بازداشت،

Read more

بازگشت مجید مقدم به زندان اوین

سحبانیوز، مجید عابدین زاده مقدم فعال مدنی و از شاهدین

Read more

آزادی دو فعال مدنی در مهاباد بعد از چندین روز بازجویی

سحبانیوز، کبری خالندی و گلاویژ بیگ‌نیا دو فعال مدنی مهابادی

Read more

بازداشت یک فعال مدنی در مهاباد توسط نیروهای امنیتی

سحبانیوز، نیروهای امنیتی به تجمع جمعی از شهروندان مهابادی در

Read more

احضار فرهاد سلمانپور ظهیر به دادسرای اوین

سحبانیوز، فرهاد سلمانپور ظهیر، فعال مدنی که به تازگی از

Read more

ارسال حکم شیما بابایی به اجرای احکام اوین

سحبانیوز، شیما بابایی به دادسرای اوین مراجعه کرده و مطلع

Read more

احضار سعید محمدی فعال مدنی آذری، به دادگاه انقلاب

سحبانیوز، سعید محمدی فعال مدنی، اهل شهرستان کلیبر طی احضاریه‌ای

Read more

زرتشت احمدی راغب به نه ماه حبس محکوم شد.

سحبانیوز، زرتشت احمدی راغب در مراجعه به شعبه اول دادگاه

Read more

رضا اکوانیان، فعال مدنی به دادسرای اوین احضار شد

سحبانیوز، رضا اکوانیان، شاعر و فعال مدنی با شکایت اطلاعات

Read more

احضار عباس لسانی به دادگاه انقلاب اهر

سحبانیوز، عباس لسانی، فعال مدنی ساکن اردبیل، از سوی دادگاه

Read more