عثمان اسماعیلی به تحمل دو ماه حبس محکوم شد

سحبانیوز، عثمان اسماعیلی فعال کارگری که در شعبه اول دادگاه انقلاب

Read more

برگزاری دادگاه تجدید نظر جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد در چند روز آینده

سحبانیوز، محمدعلی جداری فروغی از برگزاری دادگاه تجدیدنظر جعفر عظیم

Read more

بازداشت اسعد مولود زاده، فعال کارگری

سحبانیوز، اسعد مولود زاده، فعال کارگری، در پی احضار به

Read more

دادگاه تجدیدنظر محمود صالحی برگزار نشد

سحبانیوز، دادگاه تجدیدنظر محمود صالحی فعال کارگری، که در دادگاه

Read more

اعمال فشار بر دو زندانی سیاسی محبوس در بند عادی زندان رجایی شهر

سحبانیوز، مهدی فراحی شاندیز و بهنام ابراهیم‌زاده، دو زندانی سیاسی

Read more

به دلیل وخامت حال ناشی از اعتصاب طولانی جعفر عظیم‌زاده دوباره در بیمارستان بستری شد

جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری که روز گذشته با قرار وثیقه

Read more

بیهوشی یک ساعته جعفر عظیم زاده در بیمارستان

روز دوشنبه هفتم تیرماه، جعفر عظیم زاده، فعال کارگری، به

Read more

جعفر عظیم زاده: دیگر به بیمارستان نمی‌روم

جعفر عظیم زاده، فعال کارگری زندانی که در چهلمین روز

Read more