احضار چهار فعال آذری به دادگاه انقلاب تبریز

سحبانیوز، علیرضا چنگیزی، سلیمان کاظمی، آرش جعفری و صالح ملا عباسی، چهار فعال ترک (آذری) اهل اهر برای رسیدگی به اتهام “عضویت در دستجات مخالف نظام” باید فروردین ماه سال آینده در محل دادگاه انقلاب شهر تبریز حاضر شود.

علیرضا چنگیزی، سلیمان کاظمی، آرش جعفری و صالح ملا عباسی، چهار فعال ترک (آذری) با احضاریه «شعبه دادگاه انقلاب» دادگستری شهرستان اهر، بایستی «جهت اخذ توضیح پیرامون اتهام انتسابی» مورخ ۲۳ فروردین ماه ۹۶ درشعبه سوم دادگاه انقلاب دادگستری تبریز حضور یابند.

«عضویت در دستجات مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» اتهام مطرح شده در این احضاریه است.

پیش از این نیز احضار تعدادی دیگر از شهروندان این منطقه از چمله بیت الله برزگر و اسرافیل فتح الله زاده با اتهام مشابه به همین شعبه خبر داده بود.