انتقاد یک هموطن به علی خامنه‌ای دی ماه ۱۳۹۷

 سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران ،ما رهبری داریم که جرات نداره مسئولیت بپذیره و پشت دیگران قایم می‌شه و ادعا می‌کنه هیچ کاره‌ست، رهبری که دستور فیلترینگ و سانسور میده اما جرات نداره مسئولیت اون رو بپذیره و به نوچه‌هاش دستور میده اونو به گردن دیگران بندازه…

✍️ دیدگاه شما 🙏