درباره سحبانیوز

سایت حقوق بشر ایران « سحبانیوز » که یکی از زیر مجموعه های انجمن همبستگی همه ی ایرانیان دنیا ( آهاد ) می باشد ، به منظور اطلاع رسانی و پوشش آخرین اخبار پیرامون مسایل حقوق بشری ایران راه اندازی شده است.
سایت سحبانیوز به عنوان یک سایت مستقل و بدون وابستگی به هیچ جریان خاص سیاسی ، سعی دارد که تمامی رویدادها در حوزه حقوق بشر و موارد نقض آن را اطلاع رسانی نماید.
سحبانیوز، در بخش های مختلف خبری خود ، ضمن خبر رسانی سریع و به موقع از آخرین وضعیت زندان های داخل کشور، احکام قضایی صادر شده ، دستگیری ها، آزادی ها و مرخصی ها ، شناساندن و معرفی ناقضان حقوق بشر ، تلاش دارد موارد مربوط به زیر پای گذاشتن  حقوق اولیه ی  اقوام، اصناف، ادیان و مذاهب را به صورت مرتب پوشش خبری  داده و اطلاع رسانی کند.