بیش از هشتاد وپنج درصد از اعتبارات حوزە رسانە بە صداوسیما تخصیص یافتە است!

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران،

 

 

صدا و سیما سال آینده چقدر از دولت اعتبار می‌گیرد؟

نزدیک به ۸۶ درصد از اعتبارات تخصیص یافته برای حوزه رسانه در سال آینده از آن صدا و سیما خواهد بود.

بررسی محتوایی بودجه سال آینده نشان می دهد سازمان صدا و سیما با رشد نزدیک به شش درصدی اعتبارات، در سال ۱۳۹۸ بودجه‌ای در حدود ۱۹۸۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات پیش بینی شده فصل رسانه دریافت خواهد کرد.

در عین حال اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد تومان نیز به عنوان درآمد اختصاصی در نظر گرفته شده است.

✍️ دیدگاه شما 🙏