تهدید مجید مقدم به بازداشت شبانه و توقیف وثیقه

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایراننگام ، حقوق بشر _ مجید عابدین زاده مقدم زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین که اول فروردین سال ۹۷ به مرخصی اعزام شده و در حال مداوای بیماری خود میباشد با تهدید دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی ( رستمی ) مبنی بر بازداشت شبانه و توقیف وثیقه مواجه شده است.

مجید مقدم به بیماری روماتیسم ستون فقرات که یک بیماری خطرناک و پیش رونده به نام اسپوندیلیت انکیلوزان ( ankylosing spondilitis ) است مبتلا گردیده که متاسفانه بدلیل عدم رسیدگی سازمان زندانها در مورد بیماری ایشان این بیماری پیشرفت نموده و احتمال آسیب رسیدن جدی به نخاع و فلج شدن این زندانی سیاسی و از شاهدین شکنجه گاه مخوف کهریزک شده است.

این زندانی هم اکنون با تزریق داروهای بیولوژیک، انجام فیزیوتراپی، آب درمانی و طب فیزیکی مشغول درمان میباشد.

در حالیکه که مادر آقای مقدم با نامه ای از پزشک معالج فرزندش و وضعیت وخیم او به دادستانی و دادیار ویژه زندانیان سیاسی ( رستمی ) برای درخواست مهلت یکهفته ای و تکمیل روند درمان مراجعه میکند، بابرخورد تند و بی ادبانه و تهدید مسئولین قضایی روبرو میشود.

این در حالیست که حکم قطعی دوسال حبس سعید مرتضوی طبق تشخیص مقامات قضایی و بنابر مصلحت اجرا نمیشود و مسئولین به تحت نظر دادشتن این جنایتکار بسنده کرده اند.

این است حکومت عدل علی !!!؟؟؟…