تهیه پوشاک زمستانی برای ایتام سوری در آغاز سال نو

سحبانیوز _ رحمی واردی، رئیس انجمن امداد رسانی ختای ترکیه در گفتگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت: در ادامه حمایت از ایتام سوری پوشاک برای ۱۲۳ کودک ساکن شهرستان کvیک خان تامین شد.

وی در ادامه گفت: در آستانه آغاز سال نو و به منظور تامین نیازهای این ایتام لباس های گرم تامین شد. شادی آنها برای ما مهم است برای همین می خواستیم نشان دهیم که در کنار آنها هستیم.

به گفته وی در این میان مادران آنها را نیز فراموش نکرده و میان آنها نیز جاروبرقی توزیع شد.